dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nung a gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X

Nung a gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung a gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư được 0,15 mol H2.

– Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,55 mol H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư trong không khí, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn Z.

Giá trị của a và b lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 45,5 và 3,2. B. 59,0 và 14,4. C. 91,0 và 32,0. D. 77,5 và 37,1.

 

Nung a gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm khác tại

30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *