dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nung bột Fe2O3 với a gam bột trong khí trơ, thu được 11,78 gam hỗn hợp rắn X

Nung bột Fe2O3 với a gam bột trong khí trơ, thu được 11,78 gam hỗn hợp rắn X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung bột Fe2O3 với a gam bột trong khí trơ, thu được 11,78 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư NaOH, thu được 1,344 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A. 1,95. B. 3,78. C. 2,56. D. 2,43.

 

Nung bột Fe2O3 với a gam bột trong khí trơ, thu được 11,78 gam hỗn hợp rắn X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm khác tại

30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *