Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được 200 ml dung dịch X

Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được 200 ml dung dịch X

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được 200 ml dung dịch X. Dung dịch Y chứa HCl 1M và H2SO4 xM. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Z. Cho BaCl2 dư vào dung dịch Z thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 23,30 gam. B. 43,00 gam. C. 46,60 gam. D. 34,95 gam.

 

Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được 200 ml dung dịch X

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các các bài toán về hỗn hợp kết tủa BaCO3 và Al(OH)3

Bài toán hỗn hợp kết tủa của BaCO3 và Al(OH)3 có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *