dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho dung dịch axit nitric loãng vào một cốc thủy tinh có đụng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu

Cho dung dịch axit nitric loãng vào một cốc thủy tinh có đụng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho dung dịch axit nitric loãng vào một cốc thủy tinh có đụng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn; có 3,136 lít NO thoát ra (đktc) và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m bằng:

A. 2,56 B. 1,92 C. 4,48 D. 5,76

 

Cho dung dịch axit nitric loãng vào một cốc thủy tinh có đụng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *