dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu dược dung dịch X

Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu dược dung dịch X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu dược dung dịch X chỉ chứa một muối duy nhất và 5,6 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 85,09 gam muối khan. m nhận giá trị nào?

A. 14 B. 20,16 C. 21,84 D. 23,52

 

Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu dược dung dịch X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *