dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2019

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LÀO CAI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC.

Thời gian: 180 phút( không kể thời gian giao đề)

Câu 1( 2,0 điểm)

1. X và Y là 2 nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn.

a. Nguyên tử X và hidro tạo hợp chất Z có công thức XH2 trong đó hidro chiếm 4,76 % khối lượng. Xác định X và hợp chất Z ?

b. Nguyên tử Y có 7 electron lớp ngoài cùng. T là hợp chất của Y với hiđro. Biết 1,05 gam Z tác dụng vừa đủ với 27 gam dung dịch T 15% thu được khí C và dung dịch D. Xác định Y ?

2. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a. CrI3 + Cl2 + KOH KIO4 + K2CrO4 + KCl + H2O

b. FeS2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 2 ( 2,0 điểm)

1. Viết các phương trình phản ứng ( dạng phân tử hoặc ion thu gọn) trong các thí nghiệm sau:

a. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

b. Cho Ba vào dung dịch NaHSO3.

c. Cho 1 ít đạm 2 lá (amoni nitrat) vào dung dịch hỗn hợp NaHSO4, FeSO4.

d. Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư.

2. Người ta điều chế một dung dịch X bằng cách hoà tan 0,05 mol axit axetic và 0,05 mol natri axetat trong nước thành 1 lít dung dịch.

a. Tính pH của dung dịch X.

b. Nếu thêm 1,0.10-2 mol HCl vào dung dịch X thì pH của X thay đổi như thế nào?

Cho Ka (axit axetic) = 1,8.10-5.

Câu 3 (2,0 điểm)

1. Cho chất xúc tác MnO2 vào 100ml dung dịch H2O2 0,05M, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 ( ở đktc). Hãy xác định hằng số tốc độ k của phản ứng và tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H22) trong 60 giây trên.

2. Cân bằng của phản ứng khử CO2 bằng C:

CO2(k) + C(r) 2CO(k) xảy ra ở 1090K với hằng số cân bằng KP = 10.

a. Tính % thể tích khí CO trong hỗn hợp khi cân bằng, biết áp suất chung của hệ là P = 1,5 atm.

b. Để có hàm lượng CO bằng 50% thể tích thì áp suất chung của hệ là bao nhiêu?

Câu 4 ( 2,0 điểm)

1. Hòa tan m gam hỗn hợp CuSO4 và KCl (có tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 8) vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X ( điện cực trơ, có màng ngăn) với cường độ dòng điện không đổi 2,5 A. Sau thời gian t giây thu được 12,32 lít (đktc) chất khí ở cả 2 điện cực. Dung dịch sau điện phân chỉ gồm 2 chất tan và hòa tan vừa đủ 5,1 gam Al2O3. Tính m và thời gian t.

2. Trong 1 bình kín dung tích không đổi 0,42lít chứa metan và hơi nước. Nung nóng bình sau 1 thời gian để điều chế hỗn hợp H2, CO. Sau đó làm lạnh bình tới 25oC, thấy áp suất bình là 776,7mmHg. Biết thể tích chất lỏng không đáng kể, áp suất hơi nước ở 250C là 23,7 mmHg. Lấy tất cả khí trong bình đem đốt cháy thấy tỏa 1,138Kcal nhiệt. Biết nhiệt đốt cháy của CO, H2, CH4 tương ứng là = – 24,4 ; – 63,8 ; – 212,8 Kcal/mol. Tính % CH4 bị chuyển hóa.

Câu 5 (1,0 điểm):

1. Khí SO2 do các nhà máy thải ra là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm không khí. Tiêu chuẩn quốc tế quy định: Nếu trong không khí nồng độ SO2 vượt quá 30.10-6 mol/mthì coi như không khí bị ô nhiễm SO2. Khi tiến hành phân tích 40 lít không khí ở một thành phố thấy có chứa 0,024mg SO2. Hãy cho biết thành phố đó có bị ô nhiễm SO2 không?

2. Thủy ngân là 1 loại kim loại nặng rất độc. Người bị nhiễm thủy ngân bị run chân tay, rung mí mắt, mất ngủ, giảm trí nhớ, rối loạn thần kinh… thậm trí có thể bị tử vong khi bị nhiễm thủy ngân với nồng độ lớn (lớn hơn 100 micro gam/ m3). Thủy ngân độc hơn khi ở thể hơi vì dễ dàng hấp thụ vào cơ thể qua nhiều con đường như đường hô hấp, đường tiêu hóa, qua da… Vậy ta cần xử lý như thế nào khi cần thu hồi thủy ngân rơi vãi? Liên hệ với tình huống xử lý an toàn khi vô tình làm vỡ nhiệt kế thủy ngân trong phòng thí nghiệm?

Câu 6 ( 2,0 điểm)

1. Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe. Cho A tan trong dung dịch NaOH (vừa đủ) được hỗn hợp rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Khí C1(dư) cho tác dụng với A nung nóng được hỗn hợp chất rắn A2. Dung dịch B1 cho tác dụng với H2SO4 loãng dư được dung dịch B2. Chất rắn A2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B3 và khí C2. Dung dịch B3 vừa tác dụng với Cl2, vừa tác dụng với bột Cu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Cho 39,84 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 đun nóng, thu được 0,2/3 mol NO (sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y và 3,84 gam Cu. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí), thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng và tính giá trị của m.

Câu 7 ( 2,0 điểm)

1. Viết phương trình phản ứng ( dạng phân tử hoặc ion thu gọn) xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Thêm dung dịch Na2S dư vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng lẫn màu đen.

b. Khi cho một ít bột Cu vào dung dịch KNO3, sau đó thêm tiếp một vài giọt dung dịch HCl loãng thấy có bọt khí thoát ra và dung dịch chuyển màu xanh.

c. Khi cho một mảnh Zn vào dung dịch KNO3, thêm tiếp dung dịch NaOH thấy có khí mùi khai thoát ra.

d. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2S2O3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng và có khí mùi xốc thoát ra.

2. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 132,3 gam dung dịch HNO3 50%, thu được dung dịch X (không có muối amoni) và hỗn hợp khí B (gồm hai sản phẩm khử N+5). Cho 800ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 24,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 64,375 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính C% mỗi chất tan trong dung dịch X.

Câu 8( 2,0 điểm)

1. Cho các chất hữu cơ mạch hở A, B, C, D có cùng công thức phân tử C4H6O4 đều tác dụng được với NaOH trong dung dịch ở điều kiện thích hợp theo tỷ lệ mol phản ứng tối đa 1:2 trong đó:

– A, B đều chỉ tạo ra một muối và một ancol

– C, D đều chỉ tạo ra một muối, một ancol và nước

Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn muối do A, C tạo ra ở trên thì trong sản phẩm cháy không có nước.

Xác định A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giảm dần tính axit và giải thích:

Câu 9 ( 3,0 điểm)

1. Cho các chất CH3COOH, C6H5OH( phenol), C2H5OH và các dung dịch NaOH, HCl, C6H5ONa, Br2. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra giữa 2 chất với nhau trong các chất trên (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng, nếu có).

2. Hỗn hợp X gồm hai chất A, B là đồng phân (chứa C, H, O), mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức, đều có phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol là 1:1. Lấy 12,9 gam hỗn hợp X cho tác dụng vừa đủ với 75 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp Y.

a. Xác định công thức phân tử của A, B.

b. Chia hỗn hợp Y ở trên thành 2 phần bằng nhau. Một phần cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa Ag. Một phần đem cô cạn thu được 6,55 gam hỗn hợp muối khan. Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A,B và tính khối lượng mỗi chất trong 12,9 gam hỗn hợp X, biết A, B có mạch cacbon không nhánh.

Câu 10 ( 2,0 điểm)

1. Đốt cháy 0,2 mol hợp chất A thu được 26,4 gam khí CO2; 12,6 gam hơi H2O và 2,24 lít khí N2 (đktc). Nếu đốt cháy 1 mol A cần 3,75 mol O2.

a. Xác định công thức phân tử của A.

b. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của A. Biết rằng A vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch KOH; khi đun nóng A có thể tạo hợp chất peptit. Hãy viết đầy đủ các phương trình phản ứng xảy ra và ghi điều kiện (nếu có).

2. B, D là các đồng phân có cùng công thức phân tử C6H9O4Cl, thỏa mãn các điều kiện sau:

B + NaOH dư muối B1 + hai ancol (cùng số nguyên tử C) + NaCl

D + NaOH dư muối D1 + axeton + NaCl + H2O.

Hãy lập luận xác định công thức cấu tạo của B, D và viết các phương trình phản ứng. Biết rằng dung dịch D làm đỏ quì tím.

——————————————————–HẾT————————————————–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

ĐỀ – LÀO CAI 18-19

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *