dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dung dịch A có chứa: 0,05 mol ; 0,1 mol ; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+ và K+

Dung dịch A có chứa: 0,05 mol ; 0,1 mol ; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+ và K+

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch A có chứa: 0,05 mol ; 0,1 mol ; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+ và K+. Cô cạn dung dịch A thu được chất rắn B. Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C có khối lượng là:

A. 15,62 gam. B. 11,67 gam. C. 12,47 gam. D. 13,17 gam.

 

Dung dịch A có chứa: 0,05 mol ; 0,1 mol ; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+ và K+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *