dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hết 0,54g Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X

Hòa tan hết 0,54g Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hết 0,54g Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,56 B. 0,78 C. 0,39 D. 1,17

 

Hòa tan hết 0,54g Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *