dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn 11,76 gam hỗn hợp gồm Mg, FeO, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,72 mol HCl

Hòa tan hoàn toàn 11,76 gam hỗn hợp gồm Mg, FeO, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,72 mol HCl

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn 11,76 gam hỗn hợp gồm Mg, FeO, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,72 mol HCl và 0,06 mol HNO3. Sau khi phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 35,24 gam muối trung hòa và 2,464 lít hỗn hợp khí 2 khí có tổng khối lượng là 1,9 gam. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thì thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết trong Y có chứa 1 khí bị hóa nâu trong không khí và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với?

A. 22,9. B. 26,5. C. 36,8. D. 20,5.

 

Hòa tan hoàn toàn 11,76 gam hỗn hợp gồm Mg, FeO, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,72 mol HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *