dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm KNO3 và H2SO4 1,5M

Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm KNO3 và H2SO4 1,5M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm KNO3 và H2SO4 1,5M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 6,72 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO và H2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cho V lít dung dịch NaOH 1M phản ứng tối đa với dung dịch X thu được m gam kết tủa, (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) giá trị của (m + V) là:

A. 31,7. B. 26,5. C. 36,8. D. 29,3.

 

Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm KNO3 và H2SO4 1,5M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *