dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V?

A. 87,5 B. 125 C. 62,5 D. 175

 

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *