dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Trộn bột Al với bột Fe2O3 (tỉ lên mol 1:1) thu được m gam hỗn hợp X

Trộn bột Al với bột Fe2O3 (tỉ lên mol 1:1) thu được m gam hỗn hợp X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trộn bột Al với bột Fe2O3 (tỉ lên mol 1:1) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng acid nitric loãng dư, thấy giải phóng 0,448 lít khí NO (đktc – sản phẩm khử duy nhất). ?

A. 7,48 B. 11,22 C. 5,61 D. 3,74

 

Trộn bột Al với bột Fe2O3 (tỉ lên mol 1:1) thu được m gam hỗn hợp X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *