dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 2,32 gam Fe3O4 bằng 170 ml dung dịch HCl 1M

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 2,32 gam Fe3O4 bằng 170 ml dung dịch HCl 1M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 2,32 gam Fe3O4 bằng 170 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,025 mol H2. Cho dung dịch AgNO3 vào X thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với

A. 24,9. B. 26,5. C. 36,8. D. 29,3.

 

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 2,32 gam Fe3O4 bằng 170 ml dung dịch HCl 1M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *