dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 1,4M

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 1,4M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 1,4M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 4,48 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 8. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y và m gam kết tủa, (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) giá trị của m gần nhất với:

A. 124,9. B. 126,5. C. 136,8. D. 103,2.

 

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe trong 500 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 1,4M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *