dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tổng hợp đề thi đánh giá năng lực ĐH Bách Khoa ĐH Quốc Gia Hà Nội TP Hồ Chí Minh

Tổng hợp đề thi đánh giá năng lực ĐH Bách Khoa ĐH Quốc Gia Hà Nội ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em truy cập vào link sau để xem chi tiết và download các đề thi

 

Upload lần 1 – Đề thi mẫu của các trường

 1. Đề tham khảo Đánh giá năng lực học sinh THPT ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2022
 2. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KIỂM TRA TƯ DUY ĐH BÁCH KHOA
 3. Đề tham khảo thi đánh gia năng lực năm 2022 ĐH sư phạm Hà Nội

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Upload lần 2

 1. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2022 có đáp án đề số 1
 2. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2022 có đáp án đề số 2
 3. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2022 có đáp án đề số 3
 4. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2022 có đáp án đề số 4
 5. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2022 có đáp án đề số 5
 6. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề số 1
 7. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề số 2
 8. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề số 3
 9. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề số 4
 10. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề số 5
 11. Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề số 6

 

Upload lần 3

 1. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 1
 2. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 2
 3. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 3
 4. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 4
 5. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 5
 6. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 6
 7. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 7
 8. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 8
 9. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 9
 10. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 10
 11. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 11
 12. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 12
 13. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 13
 14. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 14
 15. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 15
 16. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 16
 17. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 17
 18. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 18
 19. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 19
 20. Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đề số 20

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Upload lần 4

Đề luyện thi đánh giá năng lực năm 2022 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

 

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *