Hòa tan hết 4 gam oxit FexOy cần dùng 52,14 ml dung dịch HCl 10%

Hòa tan hết 4 gam oxit FexOy cần dùng 52,14 ml dung dịch HCl 10%

 

Hòa tan hết 4 gam oxit FexOy cần dùng 52,14 ml dung dịch HCl 10% (d=1,05g/ml). Để khử hóa hoàn toàn 4 gam oxit này cần ít nhất V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 1,545. B. 1,68. C. 1,24. D. 0,056.

 

Hòa tan hết 4 gam oxit FexOy cần dùng 52,14 ml dung dịch HCl 10%

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các các bài toán vềkhử oxit kim loại bằng H2 CO hoặc C

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *