Chia hỗn hợp X gồm Cu và Zn thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư

Chia hỗn hợp X gồm Cu và Zn thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư

 

Chia hỗn hợp X gồm Cu và Zn thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy còn lại 1 gam không tan.

– Phần 2 luyên thêm 4 gam Al thì được hợp kim Y trong đó hàm lượng % của Zn trong Y giảm 33,33% so với X.

Tính thành phần % của Cu trong hợp kim X biết rằng nếu ngâm hợp kim Y trong dung dịch NaOH một thời gian thì thể tích khí H2 vượt quá 6 lít (ở đktc)

A. 50% B. 16,67% C. 25% D. 37,5%

 

Chia hỗn hợp X gồm Cu và Zn thành 2 phần bằng nhau:  - Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư

=> Chọn B (loại m=1 vì thể tích H2 < 6lit)

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment