Cho 1,4 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch muối

Cho 1,4 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch muối

 

Cho 1,4 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch muối trong đó kim loại có số oxi hoá +2 và 0,56 lít H2 (đktc). Kim loại X là

A. Mg B. Zn C. Fe D. Ni

 

Cho 1,4 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch muối

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment