dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO­3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được

Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO­3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO­3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và 6,72 lít CO2 ở đktc. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 37,7 gam. B. 27,7 gam. C. 33,7 gam. D. 35,5 gam.

 

Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO­3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *