dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hỗn hợp gồm Na, Ba và Al vào nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2

Cho hỗn hợp gồm Na, Ba và Al vào nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hỗn hợp gồm Na, Ba và Al vào nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X và còn lại 0,81 gam rắn không tan. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được 14,04 gam kết tủa. Giá trị của V là.

A. 6,720 lít. B. 7,168 lít. C. 8,064 lít. D. 7,616 lít.

 

Cho hỗn hợp gồm Na, Ba và Al vào nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Al Na K Ca Ba tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *