0

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

Trường: THPT CAO LÃNH 1

Tên:…………………………………

Lớp: 10CB…

Thứ…….., ngày….tháng….năm 2019

KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN: HÓA HỌC

Điểm

Lời phê của giáo viên

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện nếu có.

Fe + O2

C2H5OH + O2

S + F2

Al + S

SO2 + Br2 + H2O

Al + H2SO4đ

Câu 2: Viết phương trình điều chế từ các chất có sẵn trong phòng thí nghiệm và ghi rõ điều kiện nếu có.

a. Viết phương trình điều chế khí O2.

b. Viết phương trình điều chế khí SO2.

Câu 3: Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất của S vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

Câu 4: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: H2SO4, NaCl, MgSO4, KOH.

Câu 5: Cho 1,41 g hỗn hơp 2 kim loại Al và Mg tác dụng với H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng người ta thu được m gam muối và 1568ml khí (đktc).

a. Tính phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b. Tính m gam muối thu được.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,8g kim loại R chưa rõ hóa trị trong dd HCl dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Xác định tên R.

(Cho biết: Al=27, Mg=24, S=32, Fe=56, H=1, O=16, Cl=35,5)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-10-mon-hoa-hoc-DE-5

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *