dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trường: THPT CAO LÃNH 1

Tên:…………………………………

Lớp: 10CB…

Thứ…….., ngày….tháng….năm 2019

KIỂM TRA 45 PHÚT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN: HÓA HỌC

Điểm

Lời phê của giáo viên

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện nếu có.

Fe + O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H5OH + O2

S + F2

Al + S

SO2 + Br2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Al + H2SO4đ

Câu 2: Viết phương trình điều chế từ các chất có sẵn trong phòng thí nghiệm và ghi rõ điều kiện nếu có.

a. Viết phương trình điều chế khí O2.

b. Viết phương trình điều chế khí SO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất của S vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

Câu 4: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: H2SO4, NaCl, MgSO4, KOH.

Câu 5: Cho 1,41 g hỗn hơp 2 kim loại Al và Mg tác dụng với H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng người ta thu được m gam muối và 1568ml khí (đktc).

a. Tính phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tính m gam muối thu được.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,8g kim loại R chưa rõ hóa trị trong dd HCl dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Xác định tên R.

(Cho biết: Al=27, Mg=24, S=32, Fe=56, H=1, O=16, Cl=35,5)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-10-mon-hoa-hoc-DE-5

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *