Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4 ĐỀ SỐ 1 PHẦN CHUNG ( 28 câu, từ câu 1 đến câu 28 ) ( 7đ ) Câu 1: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3 ĐỀ SỐ 1 TRƯỜNG THPT ……….. TỔ HÓA – SINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II ( 2020 – 2021) Môn thi: HÓA HỌC Lớp 12 Thời gian :45 phút; không kể phát đề (Cho Al=27,Cr=52,Fe=56,Zn=65,Mg=24,K=39,Na=23,H=1,S=32,O=16,C=12,Cl=35,5). Câu 1: Quặng có hàm lượng … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn : HÓA HỌC- Lớp: 12 – Khối : KHTN Thời gian làm … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC TRƯỜNG THPT  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 THPT Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 30 phút … Read more

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TpHCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 MÔN HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  … Read more

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 8

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 8 ĐỀ SỐ 1 SỞ GD&ĐT ……. TRƯỜNG THPT……. ________________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2. NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: Hóa học – Lớp 10. Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 9, Tự luận 4. … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 7

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 7 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2016 – 2017   ĐỀ CHÍNH THỨC   ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 03 trang … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 6

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 6 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: HOÁ HỌC –LỚP 10. PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Khí nào sau đây có mùi trứng thối: A. O2 B. SO2 C. H2S D. CO2 Câu 2: Có những pứ hoá … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5 SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP Trường: THPT CAO LÃNH 1 Tên:………………………………… Lớp: 10CB… Thứ…….., ngày….tháng….năm 2019 KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau và ghi rõ … Read more

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá học đề 4 THPT Lê Trọng Tấn

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá học đề 4 THPT Lê Trọng Tấn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NH 2017 – 2018 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN : HÓA HỌC TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN THỜI GIAN : 45 phút Đề chính thức … Read more

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 3 SỞ GD&ĐT ……. TRƯỜNG THPT……. ________________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2. NĂM HỌC 2018 – 2019. Môn: Hóa học – Lớp 10. Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 40. (Không kể thời gian phát đề). Cho nguyên … Read more