Đề Địa Nam Định 2022 lần 2

Câu 41: Vấn đề quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu của Đông Nam Bộ hiện nay làA. tăng cường thủy lợi.B. thu hút vốn đầu tư.C. đổi mới công nghệ.D. mở rộng diện tích. Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào … Read more

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Sở GD Nam Định 2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Sở GD Nam Định 2021 Quý thầy cô có thể tham khảo thêm Đề thi thử TN THPT môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 lần 2 I. Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Sở GD Nam Định 2021 Câu 1: Từ các chữ số … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 THPT Lê Quý Đôn

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 THPT Lê Quý Đôn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa năm 2015 – THPT Lê Quý Đôn Câu 1: Cho các chất sau đây: propin, metan, eten, but-1-in, axetilen, but-2-in. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 là:           A. 1 … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4 ĐỀ SỐ 1 PHẦN CHUNG ( 28 câu, từ câu 1 đến câu 28 ) ( 7đ ) Câu 1: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3 ĐỀ SỐ 1 TRƯỜNG THPT ……….. TỔ HÓA – SINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II ( 2020 – 2021) Môn thi: HÓA HỌC Lớp 12 Thời gian :45 phút; không kể phát đề (Cho Al=27,Cr=52,Fe=56,Zn=65,Mg=24,K=39,Na=23,H=1,S=32,O=16,C=12,Cl=35,5). Câu 1: Quặng có hàm lượng … Read more