dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho b mol NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho b mol NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho b mol NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (Hình vẽ).

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho b mol NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi 1

Giá trị của (a + b) là:

A. 1,0 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho b mol NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán đồ thị cơ bản trong hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *