Dung dịch Y có chứa các ion NH4+, NO3-, SO42-. Cho dd Y tác dụng với lượng dư dd Ba(OH)2

Dung dịch Y có chứa các ion NH4+, NO3-, SO42-. Cho dd Y tác dụng với lượng dư dd Ba(OH)2

 

Dung dịch Y có chứa các ion NH4+, NO3, SO42-. Cho dd Y tác dụng với lượng dư dd Ba(OH)2, đun nóng thu được 11,65 gam kết tủa và 4,48 lít khí (đktc). Nếu cho m gam dung dịch Y cho tác dụng với một lượng bột Cu dư và H2SO4 loãng dư sinh ra V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,49. B. 1,87. C. 2,24. D. 3,36.

Dung dịch Y có chứa các ion NH4+, NO3-, SO42-. Cho dd Y tác dụng với lượng dư dd Ba(OH)2

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *