Cho 16,6 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư)

Cho 16,6 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư)

 

Cho 16,6 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 3,6 B. 6,4 C. 8,5 D. 2,2

 

Cho 16,6 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư)

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment