Cho 23,2g hỗn hợp X gồm lưu huỳnh và sắt một bình kín không chứa không khí

Cho 23,2g hỗn hợp X gồm lưu huỳnh và sắt một bình kín không chứa không khí

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho 23,2g hỗn hợp X gồm lưu huỳnh và sắt một bình kín không chứa không khí. Nung bình cho đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với axit H2SO4 loãng, dư thu được khí B có tỷ khối đối với N2 là 1/1,2. Phần trăm khối lượng của lưu huỳnh trong hỗn hợp X là:

A. 20,69% B. 27,59% C. 16,55% D. 48,28

Cho 23,2g hỗn hợp X gồm lưu huỳnh và sắt một bình kín không chứa không khí

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *