dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 31,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe3O4, Cu(NO3)2 và Cu vào dung dịch chứa 0,96 mol HCl

Cho 31,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe3O4, Cu(NO3)2 và Cu vào dung dịch chứa 0,96 mol HCl

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 31,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe3O4, Cu(NO3)2 và Cu vào dung dịch chứa 0,96 mol HCl, đun nóng sau khi kết thúc phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối có khối lượng m gam. Cho bột Cu vào dung dịch Y thấy Cu bị tan. Giá trị của m là:

A. 55,2 B. 48,6 C. 50,4 D. 58,8

Cho 31,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe3O4, Cu(NO3)2 và Cu vào dung dịch chứa 0,96 mol HCl

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *