Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)­2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa

Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)­2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO32 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3 và không có khí H2 bay ra.

A. 0,64 B. 2,4 C. 0,32 D. 1,6

Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)­2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *