Cho m gam một kim loại tác dụng vừa đủ với 12,5m gam dung dịch H2SO4 14%

Cho m gam một kim loại tác dụng vừa đủ với 12,5m gam dung dịch H2SO4 14%

 

Cho m gam một kim loại tác dụng vừa đủ với 12,5m gam dung dịch H2SO4 14% (loãng), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X có khối lượng thế nào so với dung dịch H2SO4 ban đầu? (biết trong quá trình phản ứng nước bay hơi không đáng kể)

A. Tăng 2,86% B. Tăng 8,00% C. Tăng 8,97% D. Tăng 7,71%

Cho m gam một kim loại tác dụng vừa đủ với 12,5m gam dung dịch H2SO4 14%

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *