dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá học đề 4 THPT Lê Trọng Tấn

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá học đề 4 THPT Lê Trọng Tấn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NH 2017 – 2018

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN : HÓA HỌC

TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN THỜI GIAN : 45 phút

Đề chính thức

Câu 1 : (2 điểm) Viết các phương trình chứng minh và biểu diễn sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trong phương trình :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1 phương trình chứng minh axit HCl có tính khử mạnh.
 2. 1 phương trình chứng minh lưu huỳnh S có tính oxi hóa.
 3. 1 phương trình chứng minh Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn I2.
 4. 1 phương trình chứng minh O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.

Câu 2 : (2 điểm) : Viết các phương trình hóa học hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

KMnO4 Cl2 NaCl Hcl CuCl2 AgCl Cl2 KClO3 O2.

Câu 3 : (2 điểm) : Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương ph1p hóa học (viết phương trình phản ứng minh họa) :

HCl, K2CO3, NaOH, NaNO3, HBr.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 (2 điểm) : Cho 11,9g hỗn hợp bột Zn và Al tan hết trong 200ml dung dịch axit clohidric thu được 8,96 lít khí (đkc) và dung dịch (X).

 1. (1 điểm) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.
 2. (1 điểm) Tính :
 • Nồng độ mol/ lít dung dịch axit đã dùng.
 • Nồng độ mol/lít của dung dịch (X), xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Câu 5 : (2 điểm) : Nung nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 2,56 gam S (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn (A).

 1. (1 điểm) Tính khối lượng từng chất trong (A).
 2. (1 điểm) Hòa tan hết hỗn hợp A trên bằng dung dịch HCl 1,5M, thu được hỗn hợp khí (Y).
 3. Tính tể tích dung dịch HCl cần dùng.
 4. Tính thành phần phần trăm thể tích các chất khí trong hỗn hợp (Y).

Cho biết : Fe =56; Al = 27; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; O = 16; N = 14.

Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-10-mon-hoa-hoc-DE 4

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *