Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO3)­3 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO33 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là

 

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO33 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là:

A. 6,4g. B. 0,576g. C. 5,76g. D. 0,64g.

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO3)­3 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *