dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO3)­3 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO33 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO33 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là:

A. 6,4g. B. 0,576g. C. 5,76g. D. 0,64g.

Dung dịch A chứa 0,02 mol Fe(NO3)­3 và 0,3 mol HCl có khả năng hoà tan được Cu với khối lượng tối đa là

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *