dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3-; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3-; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y. Nung chất rắn Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z có khối lượng là

A. 25,5gam B. 28,0gam C. 26,1 gam D. 28,8 gam

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3-; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *