Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3-; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3-; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+

 

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y. Nung chất rắn Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z có khối lượng là

A. 25,5gam B. 28,0gam C. 26,1 gam D. 28,8 gam

Dung dịch X có chứa: 0,15 mol SO42-; 0,2 mol NO3-; 0,1 mol Zn2+; 0,15 mol H+ và Cu2+

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *