dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TpHCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019
MÔN HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Học sinh ban Tự nhiên giải các câu: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Học sinh ban Xã hội giải các câu: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cho nguyên tử khối: Al= 27; Fe = 56; Mg=24, Zn =65; Ca = 40; Ba = 137; Mn = 55; O=16; H = 1; Cl=35,5.
A. PHẦN CHUNG
Câu 1. (2,0đ) Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong hai sơ đồ chuyển hóa sau:
Sơ đồ 1: KMnO4  ( ) 1 Cl2  ( ) 2 CaOCl2  ( ) 3 CaCO3  ( ) 4 CaCl2
Sơ đồ 2: Cl2  ( ) 5 Br2  ( ) 6 AlBr3  ( ) 7 AgBr  ( ) 8 Ag
Câu 2. (2,0đ) Viết phương trình phản ứng hóa học chứng minh các nhận định sau:
a) O
2 có tính oxi hóa (ghi rõ số oxi hóa).
b) Cl
2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa (ghi rõ số oxi hóa).
c) HF có thể ăn mòn thủy tinh.
d) O
3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu 3. (1,0đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Dẫn khí clo vào dung dịch KI có nhỏ hồ tinh bột.

b) Cho Zn vào dung dịch HCl.
Câu 4. (1,0đ) Từ nguyên liệu là nước, muối ăn, sắt, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết có đủ, viết phương trình phản
ứng điều chế sắt(II) hiđroxit.
B. PHẦN RIÊNG
PHẦN DÀNH CHO BAN XÃ HỘI (CÁC LỚP TỪ 10A1 ĐẾN 10A4):
Câu 5. (1,5đ)
Cho 3,6 gam kim loại R (thuộc nhóm IIA) tan hết trong dung dịch HCl tạo thành 3,36 lít khí H2 (đkc).
Xác định tên của R.
Câu 6. (2,5 đ) Cho 11 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tan hết trong m gam dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ) thu được
8,96 lít H
2 (đkc).
a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong X.
b) Tính giá trị của m.
PHẦN DÀNH CHO BAN TỰ NHIÊN (CÁC LỚP TỪ 10A5 ĐẾN 10A16):
Câu 7. (1,5 điểm)
Clo hóa hoàn toàn 13 gam một kim loại X chưa biết hóa trị cần dùng hết 4,48 lít khí clo (đktc).
a) Xác định tên của X.
b) Cần bao nhiêu gam MnO
2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl đặc để điều chế lượng clo đã dùng khi hiệu
suất phản ứng là 75%.
Câu 8. (2,5đ) Hòa tan hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vừa đủ trong m gam dung dịch HCl 25%. Sau
phản ứng thu được dung dịch X và 8,96 lít khí H
2 (đktc).
a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính
m.
c) Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch X, biết thực tế các muối kết tinh dưới dạng
MgCl
2.6H2O và FeCl2.4H2O.
———- Hết ———–
ĐÁP ÁN HÓA HỌC 10- GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019

CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
Câu 1 :
(2đ)
0,25đ x 8pứ = 2đ
Thiếu cả 3 đk:
0,25đ
Thiếu 2 đk:
0,125đ
Thiếu 1 đk: không trừ
Câu 2 :
(2đ)
a)
0 2
O Mg MgO 2 2 2

 
b)
0 1 1
Cl H O H Cl O H Cl 2 2
 
   
c) 4HF + SiO2  SiF4+2H2O
d) O
3 + 2Ag  Ag2O + O2
0,5đ x 4 pư = 2đ
a) Xuất hiện màu xanh tím
Cl
2 + 2KI 2KCl +I2 (1)
I
2 + HTB hợp chất màu xanh (2)
Hiện tượng : 0, 25đ
Phương trình (1): 0,25đ
Câu 3 :
( 1,0đ)
b) Sủi bọt khí không màu.
Zn+ 2HCl
 ZnCl2 + H2
Hiện tượng : 0, 25đ
Phương trình: 0,25đ
Câu 4 :
(1,0đ)
2NaCl + 2H2O  ñp 2NaOH + H2 + Cl2
H2 + Cl2  as 2HCl
(HCl vào H
2O thành dd axit)
Fe + 2HCl
FeCl2 + H2
FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2+ 2NaCl
0,25đ x 4pư = 1đ
Thiếu 2 đk:
0,25đ
Thiếu 1 đk:
0,125đ
Câu 5 :
(1,5đ)

2
n mol H 0,15( )
n mol R 0,15( )
MR= 3,6/0,15= 24(g/mol)
R là nguyên tố Magiê.
PTPƯ và cân bằng = 0,5đ
4 ý x0,25đ = 1,0đ
Câu 6 :
(2,5đ)
a).
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
x 3x x 3x/2 (mol)
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
22, 4

27 56 11
3
0,4
2
  
 
   
x y
x y
a) 6 ý x 0,25 đ = 1,5 đ

R + 2HCl  RCl2 + H2
0,15 0,15 (mol)
y 2y y y (mol)

2
8,96
0, 4( )
 
n mol H

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-10-mon-hoa-hoc-DE-9

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *