dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

TRƯỜNG THPT ………

————o0o————-

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM 2018

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn: Hóa học lớp 10

Thời gian: phút

Ngày thi /../20

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. (3 điểm) Viết ptpu theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

Câu 2. (3 điểm)

a. Cho khí SO2 vào dung dịch brom và vào dung dịch hidrosunfua. Viết ptpu xảy ra, nêu hiện tượng và xác định vai trò của SO2 trong từng phản ứng.

b. Giải thích vì sao có thể điều chế được nước clo nhưng không thể điều chế được nước flo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Phân biệt 2 bình khí riêng biệt đựng oxi và ozon bằng phương pháp hóa học.

Câu 3. (3 điểm)

Đun nóng m gam hỗn hợp gồm Fe và S trong điều kiện không có oxi thu được hốn hợp X. Hòa tan hết X trong dd axit HCl dư sinh ra 6,72 lit (đktc) hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ khí Y vào dd NaOH dư thì thấy có 2,24 lit (đktc) khí không bị hấp thụ. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Viết ptpu xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tính m, biết: Fe=56; S=32

Câu 4. (1 điểm)

Cho 1 mol mỗi chất MnO2, K2Cr2O7, KClO3 tác dụng với dd axit HCl đặc dư thì chất nào sinh ra nhiều khí clo nhất.

———————Hết——————-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án THI GIỮA KÌ II HÓA 10

HD

Điểm

Câu 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Viết đúng mỗi ptpu và ghi rõ đk pư được 0,5 điểm* 6 = 3 điểm

Không có đk, không cân bằng trừ nửa số điểm của pư đó

3điểm

Câu 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. + Cho SO2 vào dd Br2:

Ptpu: SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr

(chất khử)

Htg: dd Br2 bị mất màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25

+ Cho SO2 vào dd H2S

Ptpu: SO2 + 2H2S 3S + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(chất oxi hóa)

Htg: dd bị vẩn đục màu vàng

0,5

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b.

+ Điều chế được nước clo vì clo tan nhiều trong nước nhưng chỉ một phần khí clo tác dụng với nước theo ptpu:……………………………………….

Cl2 + H2O HCl + HClO

+ Còn Flo tan trong nước thì oxi hóa hoàn toàn nước ngay ở nhiệt độ thường theo ptpu: …………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4F2 + 4H2O 4HF + O2

Do đó F2 không thể tồn tại trong nước.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

c. Phân biệt được O2, O3 và viết được ptpu

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3

a. ptpu: Fe + S FeS

0,2 <—– 0,2 <—— 0,2

FeS + 2HCl FeCl2 + H2S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,2 <—————————- 0,2

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

0,1 <————————– 0,1

H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

b.

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

nH2S = 6,72/22,4 – 0,1 = 0,2 mol………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nFe = 0,3 mol; nS =0,2…………………………………………………………………..

mX = (0,2+0,1).56 + 0,2.32 = 23,3 gam ………………………………………….

0,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

Câu 4

Viết và cân bằng 3 ptpu.

Từ đó suy ra chất tạo nhiều clo nhất là KClO3 và K2Cr2O7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-10-mon-hoa-hoc-DE-2

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *