Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4 ĐỀ SỐ 1 PHẦN CHUNG ( 28 câu, từ câu 1 đến câu 28 ) ( 7đ ) Câu 1: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3 ĐỀ SỐ 1 TRƯỜNG THPT ……….. TỔ HÓA – SINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II ( 2020 – 2021) Môn thi: HÓA HỌC Lớp 12 Thời gian :45 phút; không kể phát đề (Cho Al=27,Cr=52,Fe=56,Zn=65,Mg=24,K=39,Na=23,H=1,S=32,O=16,C=12,Cl=35,5). Câu 1: Quặng có hàm lượng … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn : HÓA HỌC- Lớp: 12 – Khối : KHTN Thời gian làm … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC TRƯỜNG THPT  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 THPT Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 30 phút … Read more

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TpHCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 MÔN HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  … Read more

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 8

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 8 ĐỀ SỐ 1 SỞ GD&ĐT ……. TRƯỜNG THPT……. ________________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2. NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: Hóa học – Lớp 10. Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 9, Tự luận 4. … Read more

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2018-2019

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh nam Định

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2018-2019   SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Hoá học – lớp 10 (Thời gian làm bài: 45 phút)   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). … Read more

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2015-2016

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2015-2016   SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Hoá học – lớp 10 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu … Read more

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 năm học 2019 – 2020

de thi hoc ki 2 mon hoa nam hoc 2019 2020

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 năm học 2019 – 2020   Câu 21. Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6). Câu 22. Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây … Read more