dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Luma Key là gì?

Khác với kĩ xảo Chroma Key là làm trong suốt một dải màu nào đó trong clip, thì Luma Key lại dựa trên độ sáng của các điểm ảnh để quyết định giữ lại hay loại bỏ chúng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Luma Key là gì?

Hiểu đơn giản, Luma Key là làm cho phần tối của hình ảnh trở thành trong suốt và chỉ giữ lại những phần sáng của hình ảnh.

Luma Key khá giống với Chroma Key, tuy nhiên, điểm khác biệt là sử dụng độ sáng để làm trong suốt trong khi Chroma Key sử dụng một dải màu.

Luma Key là gì?
Hiệu ứng Luma Key trong OBS

Luma key sử dụng mức độ sáng, vì vậy tất cả các pixel sáng hơn hoặc tối hơn so với mức đã đặt đều bị tắt, làm cho chúng trở nên trong suốt. Khóa Luma được sử dụng khi làm việc với hình ảnh thang độ xám.

Trong kĩ thuật Luma Key, có hai tham số mà bạn cần quan tâm:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Threshold: điều chỉnh  giá trị vùng tối trở thành trong suốt, giá trị cao làm tăng vùng trong suốt.
  • Cut off: chỉnh vùng đục, kéo qua phải để tăng độ trong.

Lưu ý: cũng có thể sử dụng Luma key để làm trong suốt vùng sáng bằng cách đặt trị số Threshold nhỏ còn trị số của Cutoff lớn.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *