Cho 2,8 gam một hidrocacbon A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, hidrat hóa A

Cho 2,8 gam một hidrocacbon A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, hidrat hóa A

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho 2,8 gam một hidrocacbon A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, hidrat hóa A thì thu được một sản phẩm ankanol duy nhất. Vậy A là:

A. etilen. B. iso butilen. C. but-1-en. D. but-2-en.

 

Cho 2,8 gam một hidrocacbon A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, hidrat hóa A

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *