âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau X + H2O → X2 + Y + Z (điện phân có màng ngăn)

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau X + H2O → X2 + Y + Z (điện phân có màng ngăn)

 

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
(1) X + H
2O → X2 + Y + Z (điện phân có màng ngăn)
(2) CO
2 + X2 → X3
(3) CO
2 + 2X2 → X4 + H2O
(4) X3 + X5 → T + X2 + H
2O
(5) 2X3 + X5 → T + X4 + 2H
2O
Hai chất X2 và X5 lần lượt là

A. KHCO3, Ba(OH)2. B. KOH và Ba(OH)2.

C. KOH và Ba(HCO3)2. D. K2CO3 và BaCl

 

Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau X + H2O → X2 + Y + Z (điện phân có màng ngăn)

 

Mời các thầy cô xem thêm các câu hỏi cùng chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tìm chất vô cơ vận dụng cao

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *