dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: (a) Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh, màu trắng, có vị ngọt.

Cho các phát biểu sau: (a) Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh, màu trắng, có vị ngọt.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh, màu trắng, có vị ngọt.

(b) Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ là nhờ các enzim.

(c) Poli (metyl metacrylat) được dùng để sản xuất chất dẻo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Các amin chứa vòng benzen trong phân tử đều tạo kết tủa với nước brom.

(e) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian.

Số phát biểu đúng

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

(a) Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh, màu trắng, có vị ngọt. => SAI, không màu

(b) Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ là nhờ các enzim. => ĐÚNG

(c) Poli (metyl metacrylat) được dùng để sản xuất chất dẻo. => ĐÚNG

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Các amin chứa vòng benzen trong phân tử đều tạo kết tủa với nước brom. => SAI, benzyl amin không p.ư

(e) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian. => ĐÚNG

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *