dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Tinh bột, xenlulozơ khi thủy phân đều thu được glucozơ.

Cho các phát biểu sau: Tinh bột, xenlulozơ khi thủy phân đều thu được glucozơ.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột, xenlulozơ khi thủy phân đều thu được glucozơ.

(b) Dung dịch metyl amin làm quỳ tím đổi sang màu xanh.

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để pha chế thuốc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tất cả các polime tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(e) Dầu thực vật và mỡ bôi trơn không cùng thành phần nguyên tố.

(g) Poli(metyl metacrylat) có tính đàn hồi, được sử dụng làm thủy tinh hữu cơ.

Số phát biểu đúng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4 B. 3. C. 5. D. 2.

Cho các phát biểu sau: Tinh bột, xenlulozơ khi thủy phân đều thu được glucozơ.

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ