dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ chuyển hóa Al + X → AlCl3; AlCl3 + Y → Z

Cho sơ đồ chuyển hóa Al + X → AlCl3; AlCl3 + Y → Z

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho sơ đồ chuyển hóa Al + X → AlCl3; AlCl3 + Y → Z; Z + NaOH NaAlO2 (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học). Hai chất X, Z lần lượt là:

A. HCl, H2O. B. HCl, Al(OH)3. C. NaCl, Cu(OH)2. D. Cl2, NaOH.

Cho sơ đồ chuyển hóa Al + X → AlCl3; AlCl3 + Y → Z

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *