Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

 

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(1) X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(2) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T (t0)

(3) Z + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Biết chất X mạch hở, có công thức phân tử C6H8O4. Trong số các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

(a) X có ba công thức cấu tạo phù hợp.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) T hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh.

(c)Đốt cháy 1 mol X cần 5,5 mol O2 (hiệu suất phản ứng 100%).

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d)Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T.

(e)Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment