dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

 

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(1) X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

(2) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T (t0)

(3) Z + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

Biết chất X mạch hở, có công thức phân tử C6H8O4. Trong số các phát biểu sau, số phát biểu đúng là

(a) X có ba công thức cấu tạo phù hợp.

(b) T hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh.

(c)Đốt cháy 1 mol X cần 5,5 mol O2 (hiệu suất phản ứng 100%).

(d)Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T.

(e)Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → Y + Z + H2O (t0)

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *