dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đun nóng 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H6, C2H2, C2H4 và H2 (có Ni xúc tác) sau một thời gian

Đun nóng 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H6, C2H2, C2H4 và H2 (có Ni xúc tác) sau một thời gian

 

Đun nóng 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H6, C2H2, C2H4H2 (có Ni xúc tác) sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đem đốt hết toàn bộ hỗn hợp Y rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 16 gam kết tủa. Vậy % H2 (theo thể tích) trong hỗn hợp X là

A. 20% B. 30% C. 70% D. 80%

 

Đun nóng 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H6, C2H2, C2H4 và H2 (có Ni xúc tác) sau một thời gian

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *