Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có số mol bằng nhau với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y

Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có số mol bằng nhau với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y

 

Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H2H2 có số mol bằng nhau với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 (dư) thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam và có 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z thoát ra với dZ/He = 4. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thấy cần hết V lít O2 (đktc). Giá trị V là

A. 4,48. B. 26,88. C. 22,40. D. 33,60.

 

Đun nóng hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có số mol bằng nhau với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *