âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Đun nóng V lít (đktc) hỗn hợp C2H4 và H2 (có Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y

Đun nóng V lít (đktc) hỗn hợp C2H4 và H2 (có Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y

 

Đun nóng V lít (đktc) hỗn hợp C2H4H2 (có Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào trong bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 2,8 gam và còn lại 2,24 lít (đktc) khí không bị hấp thụ. Giá trị của V là

A. 3,36. B. 4,48. C. 6,72. D. 8,96.

 

Đun nóng V lít (đktc) hỗn hợp C2H4 và H2 (có Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *