dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau

Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau:

(1) X+ NaOH (dư) → X1 + X2 +X3 (t0)

(2) X2 + H2 X3 (t0)

(3) X + H2SO4 (loãng) →Y + Na2SO4 (t0)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Các chất X và X2 đều có liên kết đôi C=C.

B. Nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn của các chất X2, X3.

C. Phân tử X1 có 2 nguyên tử H.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Từ X3 có phản ứng trực tiếp tạo thành X2

 

X là CH2=CH-OOC-CH2-COO-C2H5

(1) X là CH2=CH-OOC-CH2-COO-C2H5+ NaOH (dư) → CH2(COONa)2 (X1) + CH3-CHO (X2) + C2H5OH (X3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) CH3-CHO + H2 C2H5OH

(3) CH2(COONa)2 + H2SO4 (loãng) →CH2(COOH)2 + Na2SO4 (t0)

 

A. Các chất X và X2 đều có liên kết đôi C=C. => SAI, X2 có liên kết đôi C=O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn của các chất X2, X3.

C. Phân tử X1 có 2 nguyên tử H.

D. Từ X3 có phản ứng trực tiếp tạo thành X2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Hà Nội

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa Sở GD Hà Nội và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *