Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 27,25 gồm: Butan, but-1-en và vinylaxetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol

Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 27,25 gồm: Butan, but-1-en và vinylaxetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 27,25 gồm: Butan, but-1-en và vinylaxetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là m gam. Mặt khác khi dẫn 0,15mol hỗn hợp X trên vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có a gam brom phản ứng. Giá trị m và a lần lượt là:

A. 43,95 gam và 42 gam . B. 33,175 gam và 42 gam .

C. 35,175 gam và 21 gam . D. 43,95 gam và 21 gam .

 

Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 27,25 gồm: Butan, but-1-en và vinylaxetilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *