Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được bốn thể tích hỗn hợp Y

Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được bốn thể tích hỗn hợp Y

 

Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được bốn thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 10,75. Công thức phân tử của X là

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

 

Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được bốn thể tích hỗn hợp Y

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt phân và cracking ankan

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment