Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y (Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua 1(Y) = 16) rồi dẫn qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì:

A. Khối lượng bình Br2 tăng bằng khối lượng A dư.

B. Khối lượng bình Br2 tăng bằng khối lượng A dư và khối lượng ankin sinh ra tương ứng.

C. Khối lượng bình Br2 không đổi.

D. Khối lượng bình Br2 tăng bằng khối lượng hỗn hợp Y.

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua 2

=> Chọn C

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

Săn SALE Shopee ngay thôi

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *