dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y (Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua 1(Y) = 16) rồi dẫn qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì:

A. Khối lượng bình Br2 tăng bằng khối lượng A dư.

B. Khối lượng bình Br2 tăng bằng khối lượng A dư và khối lượng ankin sinh ra tương ứng.

C. Khối lượng bình Br2 không đổi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Khối lượng bình Br2 tăng bằng khối lượng hỗn hợp Y.

 

Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y ((Y) = 16) rồi dẫn qua 2

=> Chọn C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *